Τα Κ.Α.Π.Η. ιδρύθηκαν στην Ελλάδα το έτος 1979. Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι η προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της Ανοιχτής Προστασίας των Ηλικιωμένων  είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς και του φιλικού περίγυρου.

Σκοπός του Κ.Α.Π.Η. είναι το ηλικιωμένο άτομο να κρατηθεί αυτόνομο, ισότιμο και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη και αντιμετώπιση ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών καθώς και με την ενεργοποίηση του ιδίου του ατόμου μέσω εκδηλώσεων όπως: εκδρομές, επιμόρφωση – διαλέξεις, οργανωμένη ψυχαγωγία, χορευτικό – χορωδίες, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, εθελοντική συμμετοχή των μελών για την ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων των ευπαθών ομάδων.

Μετά τον Καλλικράτη τα Κ.Α.Π.Η. ανήκουν διοικητικά στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου με την ονομασία << Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου>> (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)και διοικούνται από το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Η ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. καταβάλλει διαρκώς προσπάθεια για την αναβάθμιση και βελτίωση του θεσμού, παρέχοντας έτσι :
•    δύο εντευκτήρια σε Μουζάκι και Αγναντερό, ενοικιάζοντας  χώρους οικείοιυς και δημιουργικούς, όπου τους παρέχεται θέρμανση και κλιματισμός
•    καθημερινή παρακολούθηση των βιολογικών ,ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ατόμων από το επιστημονικό προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι
•    εκδρομές
•    επιμόρφωση – διαλέξεις
•    επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού