Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Μουζακίου έχει ως σκοπό τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, την ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος και κοινωνικοποίησης, τη γνωριμία με τις τέχνες, την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής έκφρασης, την ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας και την προώθηση της φιλαναγνωσίας.

Οι δραστηριότητες του ΚΔΑΠ είναι:

  • Ζωγραφική
  • Μουσική Προπαιδεία
  • Θεατρικό Παιχνίδι
  • Παιχνίδια με πινέλα
  • Γυμναστική

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, ξεκινούν τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.

Σε όλα τα εργαστήρια εφαρμόζονται προγράμματα βασισμένα στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας παιδιών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Μουζακίου, είναι συγχρηματοδοτούμενη δομή από την Ε.Ε. και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»