Η Δομή "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2003 στον τότε Καποδιστριακό Δήμο Μουζακίου και τον Σεπτέμβριο του 2003 στον τότε Δήμο Ιθώμης και στον τότε Δήμο Παμίσου και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε "θεσμός" και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες του ενιαίου Δήμου Μουζακίου.

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός του προγράμματος έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενος/η σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ' οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός του προγράμματος αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Τέλος η Δομή Βοήθεια στο σπίτι διανέμει φαγητό σε άπορους Δημότες μετά από χορηγίες ιδιωτών και της εκκλησίας.
 
Η Δομή « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με έδρα το Μουζάκι στεγάζεται σε κτήριο δίπλα από τη Μαθητική Εστία στη Δ/νση: Αγιας Σωτήρας 1, τηλέφωνο 2445043446.

Υπεύθυνος: Δημήτριος Σοφογιάννης Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ
Υπεύθυνη: Χιονάτη Κούτσιανου Κοινωνική Λειτουργός ΤΕ
Μαρία Καλλιάρα – Νοσηλεύτρια ΤΕ
Αφροδίτη Μισδανίτη – Νοσηλεύτρια ΤΕ
Βαρβάρα Ευθυμίου – Νοσηλεύτρια ΔΕ
Κωνσταντία Κοσπεντάρη  – Οικογενειακή Βοηθός ΥΕ
Αικατερίνη Μάγγου – Οικογενειακή Βοηθός ΥΕ
Δήμητρα Τσιούμα  – Οικογενειακή Βοηθός ΥΕ
Προϊστάμενος: Κων/νος Ποζιός Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ & Msc